» Strona Główna 
» Nasz Statut 
» AKCJA LITERACKA 
» ZMARLI KOLEDZY 
- Jan Paweł Krasnodębski
- Marek Zacharyasz
- Andrzej Kalinin
- Stanisław Krawczyk
- Jerzy Marian Pikul
- Jerzy Suchanek
- Jarosław Lewicki
- Wiesław Adam Berger
- Renata Zwoźniakowa
- Józef Krupiński
- Anna Wernerowa
» CZŁONKOWIE 
- Barbara Gruszka-Zych
- Ewa Bartos
- Jan Picheta
- Adam Marek
- Iwona Suwała
- Marian Lech Bednarek
- Mirosław Bochenek
- Eżbieta Hurnikowa
- Piotr Jędrosz
- Donat Kirsch
- Marian Kisiel
- Ryszard Lenc
- Paweł Majerski
- Lesław Nowara
- Piotr Rakowski
- Beata Rokosz
- Andrzej Szuba
- Bożena Tokarz
- Andrzej Tuziak
- Kazimierz Józef Węgrzyn
- Jolanta Trela-Ptaszyńska
- Jan Strządała
- Stefan Tycjan Tyczyna
» Obiad literacki  
» WYSTAWA XX - lecie SPP  
» Publikacje 
» Biuletyn 
» Archiwum  
     
 
   
  AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Ślski w Katowicach

we współpracy z

MUZEUM „GÓRNOLSKI PARK ETNOGRAFICZNY”

zapraszają na

„PIKNIK LITERACKI 

         page1image59001280 

IMIENINY JANA KOCHANOWSKIEGO   

lskiegoOddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”

 

24 CZERWCA 2023

SCENA - AMFITEATR

ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów

POCZTEK O GODZ. 12:00

 

udział bior:

Iwona Suwała, Jan Strzdała, Lesław Nowara

oraz Jola Trela – prowadzca spotkanie

 

IMIENINY JANA KOCHANOWSKIEGO

uwietni wystp

Jarosława Kkola

page1image59004192
lidera zespołMałe Kino 

w którego wykonaniu usłyszymy m.in. poezję Jana Lechonia

 

 

 

 

władze Oddziału 

Nowe władze SPP w Katowicach

 

9 listopada 2022r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Katowicach. 

 

Prezesem została wybrana

 • Jola Trela - Ptaszyńska

 

Zastępcami prezesa zostali:

 

 • Lesław Nowara - z powierzoną również funkcją skarbnika

 

sekretarzem:   Jan Picheta

 

członkiem zarządu:

 • Barbara Gruszka-Zych

 

Przewodniczacą Komisji Rewizyjnej została 

 • Beata Rokosz-Szymanek
 • Marian Bednarek - członek komisji

 

 

 

 

Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbędą się w późniejszym terminie. 

 

******************************************************(*************************************

 

 

15 kwietnia 2020 r.  - TRZY DEKADY - Antologia XXX - lecia naszego Oddziału SPP właśnie dotarła z drukarni  

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach zaprasza na konferencję na temat życia i twórczości Donata Kirscha - „Tarnowskie Góry w twórczości literatów polskich z inspiracji srebrnym miastem”, która odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 12:00 w Muzeum w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 1.


Program:

12:00 - otwarcie konferencji

12:10 -Donat Kirsch - narodziny legendy


Prelegent: Andrzej Kanclerz - poeta, animator kultury literackiej, człowiek którego Donat Kirsch nazywa swoim biografem

12:40 - Kilka słów o „milczeniu” Donata Kirscha

Prelegent: Andrzej Śnioszek - doktorant w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Uniwersytetu Śląskiego, obecnie przygotowuje edycję pism krytycznych Donata Kirscha oraz rozprawę pt. Krytyka i doświadczenie. Antropologia literatury Henryka Berezy

---

W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Śnioszek

******************************************************************************************************************

ŚLĄSKIE  STUDIA POLONISTYCZNE

W dziale "Prezentacje" zamieściły wywiad z naszym kolegą Donatem Kirschem, mieszkającym od wielu lat w Kalifornii, dwa jego opowiadania "Nasz pierwszy świat" oraz "My sami, sami" oraz omówienia twórczości autora "Liści croatoan". Piszą tu Andrzej Śnioszek i Dariusz Nowacki.  

 
Śląskie-Studia-Polonistyczne-780230125416497ttps://www.facebook.com/780230125416497/photos/pb.780230125416497.-2207520000.1509821356./1325622814210556/?type=3&theater
  
********************************************************************************************
 

24 października 2017 r. ukazał się zbiór opowiadań Ryszarda Lenca

 

zatytułowany "OSTATNI OGRÓD", wydany przez nasz oddział w serii :

 

 

Biblioteka Śląskiego Oddziału      Stowarzyszenia Pisarzy Polskich !

 

 ****************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 Nowe władze SPP w Katowicach

 

29 marca 2017 r. odbyło się w Katowicach

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

 

Prezesem został wybrany 

 • Jan Strządała 

 

Zastępcami prezesa zostali:

 

 • Lesław Nowara - z powierzoną również funkcją skarbnika
 • Jolanta Trela-Ptaszyńska

 

sekretarzem: 

Jan Picheta

 

członkiem zarządu:

 • Barbara Gruszka-Zych

 

Przewodniczacą Komisji Rewizyjnej została 

 • Beata Rokosz-Szymanek
 • Marian Bednarek - członek komisji

 

Prezes Jan Strządała oraz wiceprezes Lesław Nowara zostali ponadto delegatami oddziału na Walny Zjazd SPP, który odbędzie się 10/11 czerwca br. w Warszawie. 

 

Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbędą się w późniejszym terminie.  

 

********************************************************************************************************************** 

 

 

Z głębokim żalem pragniemy poinformować, że po ciężkiej chorobie, dnia 23.06.2016 zmarł nasz Kolega JERZY MARIAN PIKUL !

Uroczystości Pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 28 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Kościele bł. Karoliny Kózkówny, w TYCHACH przy ul. ks. Józefa Tischnera 
 
 
 

Jan Strządała
prezes Zarządu Oddziału Katowice
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Chciałbym poinformować, że od początku tego roku bardzo mocno została zintensyfikowana działalność naszego Oddziału. Naszym głównym celem jest przede wszystkim zachęcenie wszystkich Koleżanek i Kolegów do aktywnego uczestniczenia we wszystkich planach i przedsięwzięciach, ale szczególnie - do zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw.

Postanowiliśmy, że podczas każdego kolejnego spotkania - jedna z osób zaprezentuje fragmenty swoich najnowszych utworów, opowie o swoich planach wydawniczych i realizacjach.

Z wielką przyjemnością, w ramach tej formuły, mieliśmy okazję wysłuchać na spotkaniu 30 marca br. fragmentów prozy zaprezentowanych przez Kol. Beatę Rokosz. Po prezentacji prowadziliśmy interesującą dyskusję!
Spotkanie odbyło się w Galerii prowadzonej przez Beatę na Os. Tysiąclecia przy ul.Chrobrego 9.

Następnym autorem, który zaprezentuje swoje teksty na spotkaniu 27 kwietnia, będzie kol. Lesław Nowara

Zapraszamy więc wszystkie Koleżanki i Kolegów do zgłaszania swoich pomysłów, inicjatyw, a przede wszystkim - do uczestniczenia w naszych comiesięcznych spotkaniach przy dobrej kawie i literaturze, które mają dawać nam wszystkim radość z możliwości spotkania się, rozmowy, utrzymywania koleżeńskich i przyjacielskich relacji.

Jeżeli chodzi o tryb pracy Zarządu, chcemy poinformować, że od początku tego roku wszystkie posiedzenia mają charakter otwarty dla wszystkich członków Oddziału i odbywają się regularnie co miesiąc (ostatnia środa każdego miesiąca). Korzystając z uprzejmości kol. Mariana Kisiela, spotkania zarządu odbywają się obecnie w jego gabinecie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego przy Placu Sejmu Śląskiego (IV piętro - Zakład Literatury Współczesnej p.418 o godz. 17:00)

 

Pozdrawiam serdecznie

Jan Strządała
prezes 
Oddziału Katowickiego 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fundacja Wisławy Szymborskiej informuje, że 31 października 2015 r. upływa termin składania wniosków o zapomogę, przyznawaną pisarzom i tłumaczom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.


O pomoc finansową w ramach Funduszu Zapomogowego, stworzonego przez Fundację Wisławy Szymborskiej, mogą się starać pisarze i tłumacze literatury, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga przyznawana jest od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią przez Komisję Zapomogową, w skład której wchodzą: Teresa Walas – przewodnicząca, Ireneusz Kania, Bożena Ptak, Iwona Smolka, Jan Strządała, Beata Szymańska.
Wsparcie finansowe przyznawane jest na wniosek samego zainteresowanego (pisarza czy tłumacza literatury) lub SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji:
http://www.szymborska.org.pl/fundusz-pomocy.html
Fundusz Zapomogowy Fundacja założyła na mocy testamentu pozostawionego przez Wisławę Szymborską. Fundusz jest zasilany z corocznych odpisów z dochodów Fundacji z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym dokonanie danego odpisu oraz darowizn przekazanych na ten cel.

Strona Fundacji Wisławy Szymborskiej - cele, statut, projekty, Fundusz Pomocy, Nagroda literacka, biografia Wisławy Szymborskiej, zdjęcia autorki, nagrania audio,...
szymborska.org.pl|Od: Prekursor 2012, Patryk Panek, Marek Łuczko

*************************************************************

*************************************************************

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że z inicjatywy zarządu naszego Oddziału udało nam się zorganizować unikatowe szkolenie (warsztaty) z zakresu opracowywania haseł encyklopedycznych, w postaci umożliwiającej ich edycję i zamieszczenie w polskim wydaniu Wikipedii.

Wikipedia jest obecnie jednym za najpopularniejszych źródeł powszechnie dostępnych informacji i wiedzy, używanym przez miliony internautów.

Opracowywać i proponować hasła do Wikipedii może każdy, ale na poziomie edycji i zapisu haseł bardzo często pojawiają się różne utrudnienia, które sprawiają, że opracowane hasło nie może zostać opublikowane.

Dzięki życzliwości zespołu społecznych redaktorów i mediatorów polskiej edycji Wikipedii istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w takim zakresie, aby każdy jego uczestnik nabył wiedzę niezbędną do skutecznego opracowywania haseł.

Propozycję udziału w szkoleniu adresujemy przede wszystkim do kolegów, którzy z racji wykonywanego zawodu lub literackich zainteresowań, mogą (i chcą) być autorami haseł do Wikipedii, w tym – szczególnie tłumaczy literatur obcych, którzy chcą spopularyzować mniej znanych w Polsce zagranicznych autorów. Jeśli możecie zaproponować z grona osób zaprzyjaźnionych z Wami także krytyków i historyków zajmujących się innymi dziedzinami sztuki, muzyki, to osoby takie również są mile widziane. W szkoleniu wezmą udział także pracownicy merytoryczni Muzeum Śląskiego i Muzeum w Gliwicach.

BARDZO PROSZĘ OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SZKOLENIU O PILNE INDYWIDAUALNE ZGŁOSZENIA DO MNIE I DEKLARACJE UDZIAŁU.

Szkolenie jest bezpłatne !

***********************************************************

GŁÓWNYM PARTNEREM NASZEJ INICJATYWY JEST MUZEUM ŚLĄSKIE

Szkolenie odbędzie się w nowym obiekcie Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, sala F

***********************************************************

Przypominamy, że w najbliższą sobotę spotykamy się w Muzeum Śląskim na szkoleniu - warsztatach z opracowywania tekstów do Wikipedii. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które deklarowały udział - będą obecne.

Proszę uważnie przeczytać informacje organizacyjne - poniżej.

1. Miejsce szkolenia - nowy obiekt Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, sala F

2. Termin szkolenia - godz. 10.00, sobota 12 września. Czas trwania szkolenia - około 3 godz.  W sali dostępne jest łącze internetowe wi-fi.

3. Wymagania wobec uczestników: każdy uczestnik przychodzi na szkolenie z własnym laptopem, koniecznie musi zarejestrować się w Wikipedii jako użytkownik tworząc własny login i hasło (zajmuje to 5 minut), a także przygotować w pliku Word projekt hasła jakie zamierza opublikować w Wikipedii (może być to demo, wersja próbna hasła)

 

W razie pytań, uwag i jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny ze mną. Przypominam mój telefon: 666 052 966.

Pozdrawiam

Lesław Nowara

Wiceprezes Oddziału SPP w Katowicach

Scenariusz szkolenia - warsztatów z opracowywania haseł do polskiej edycji Wikipedii.

Organizator - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział w Katowicach we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach.
Miejsce szkolenia: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dąbrowskiego 1, Katowice, sala F.
Termin: 12 września 2015r. godz. 10.00 - 13.00
Liczba uczestników zgłoszonych na szkolenie: 10 osób.
Niezbędne wyposażenie sali szkoleniowej: wi-fi, rzutnik multimedialny

Przebieg szkolenia.
Przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników indywidualnie zakłada własne konto na Wikipedii (rejestracja) uzyskując login i hasło.
Każdy z uczestników przygotowuje przed szkoleniem w pliku Word projekt hasła jakie zamierza zamieścić w Wikipedii.

Plan szkolenia.
Godz. 10.00 - oficjalne otwarcie szkolenia, powitanie - Prezes oddziału SPP w Katowicach Jan Strządała
Godz. 10.05 - rozpoczęcie szkolenia przez jednego z edytorów polskiej Wikipedii - Pawła Marynowskiego
Godz. 10.05 - 10.35 omówienie najważniejszych zasad dotyczących edycji tekstów w Wikipedii, zasady i wymogi ogólne dotyczące haseł
Godz.10.35 - 11.15 omówienie najważniejszych zasad dotyczących sposobu opracowywania haseł, sposób edycji tekstu - na wybranych przykładach
Godz. 11.15 - 11.30 przerwa
Godz. 11.30 - 12.30 - praca na tekstach opracowanych przez uczestników (teksty będą kolejno edytowane na ekranie i przetwarzane według wskazań prowadzącego do formy wymaganej przez Wikipedię)
Godz. 12.30 - 13.00 odpowiedzi na pytania, konsultacje indywidualne
Godz. 13.00 - zakończenie szkolenia

**********************************************************
**********************************************************
Zapraszamy  w imieniu Dyrektora MOK  w Czerwionce-Leszczynach
na
KONFERENCJĘ LITERACKĄ   
ŚWIATY POETYCKIE   ANDRZEJA SZUBY


20 marca 2015 godz.11.00

 

CKE Czerwionka - Leszczyny, ul.3-go Maja 36 A

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Kino Rialto


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 6566466        Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Katowice | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS