» Strona Główna 
» Nasz Statut 
» AKCJA LITERACKA 
» ZMARLI KOLEDZY 
- Jan Paweł Krasnodębski
- Marek Zacharyasz
- Andrzej Kalinin
- Stanisław Krawczyk
- Jerzy Marian Pikul
- Jerzy Suchanek
- Jarosław Lewicki
- Wiesław Adam Berger
- Renata Zwoźniakowa
- Józef Krupiński
- Anna Wernerowa
» CZŁONKOWIE 
- Barbara Gruszka-Zych
- Ewa Bartos
- Jan Picheta
- Adam Marek
- Iwona Suwała
- Marian Lech Bednarek
- Mirosław Bochenek
- Eżbieta Hurnikowa
- Piotr Jędrosz
- Donat Kirsch
- Marian Kisiel
- Ryszard Lenc
- Paweł Majerski
- Lesław Nowara
- Piotr Rakowski
- Beata Rokosz
- Andrzej Szuba
- Bożena Tokarz
- Andrzej Tuziak
- Kazimierz Józef Węgrzyn
- Jolanta Trela-Ptaszyńska
- Jan Strządała
- Stefan Tycjan Tyczyna
» Obiad literacki  
» WYSTAWA XX - lecie SPP  
» Publikacje 
» Biuletyn 
» Archiwum  
     
 
   
   » członkowie  » Bożena Tokarz

Bożena Tokarz Kontakt: ul. Zamknięta 5 m 1 41- 205 Sosnowiec tel. 2666606, p. 2691885 btokarz@gmx.net BORZENA TOKARZ - eseistka, literaturoznawca, ur. w roku 1946. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim (1969), a następnie doktoryzowała się na tej uczelni w roku 1972. Studiowała romanistykę i wykładała we francuskim Uniwersytecie w Clermont-Ferrand (1984-1988). Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Slawistyki. "Jako opiekunka Koła Naukowego polonistów, w latach siedemdziesiątych wprowadziła w życie literackie regionu wiele nowych idei współczesnego myślenia o literaturze i przyczyniła się do powstania środowiska młodej krytyki literackiej" (S. Piskor). Współredagowała pismo literacko-artystyczne "Studio". Jest autorką ok. 50 rozpraw i esejów publikowanych w pismach krajowych i zagranicznych, podejmujących zagadnienia przemian form artystycznych w poezji polskiej i środkowoeuropejskiej XX wieku, teorii tłumaczenia artystycznego oraz krytyki literackiej. Publikacje samodzielne: Mit literacki. Katowice 1983. Poetyka Nowej Fali. Katowice 1990. Wybrane publikacje w edycjach zbiorowych: Mit i jego związki z poezją. "Litteraria" 1981. Med realizmom in kreacionizmom. "Obdobja 3". "Realizm" 1982 (Ljubljana). Poezja jako nazywanie. W: Wśród poetów współczesnych. Studia i szkice. Red. W. Wójcik. Katowice 1986, s. 7-28. Perspektywa intelektualna przekładu artystycznego. "Jornadas Andaluzas de Eslavistica" 1996 (Granada). "Książka podejmuje temat niezwykle ważny i atrakcyjny, w sensie zarówno ściśle literackim, jak też ogólnohumanistycznym (...) mit rzeczywistości w polskiej poezji współczesnej (...) Ze względu na swój fundamentalny i pryncypialny charakter, a także przez wzgląd na zakres zjawisk, których dotyczy i które obejmuje, oraz na głębokość spojrzenia koncepcja ta stanowi jakby zręby czegoś takiego, co poniektórzy filozofowiue zwykli nazywać >Wielką Teorią<" Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyvzny" 1984, nr 11/12

 
     
   
 
licznik odwiedzin - 6566473        Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Katowice | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS