» Strona Główna 
» Nasz Statut 
» AKCJA LITERACKA 
» ZMARLI KOLEDZY 
- Jan Paweł Krasnodębski
- Marek Zacharyasz
- Andrzej Kalinin
- Stanisław Krawczyk
- Jerzy Marian Pikul
- Jerzy Suchanek
- Jarosław Lewicki
- Wiesław Adam Berger
- Renata Zwoźniakowa
- Józef Krupiński
- Anna Wernerowa
» CZŁONKOWIE 
- Barbara Gruszka-Zych
- Ewa Bartos
- Jan Picheta
- Adam Marek
- Iwona Suwała
- Marian Lech Bednarek
- Mirosław Bochenek
- Eżbieta Hurnikowa
- Piotr Jędrosz
- Donat Kirsch
- Marian Kisiel
- Ryszard Lenc
- Paweł Majerski
- Lesław Nowara
- Piotr Rakowski
- Beata Rokosz
- Andrzej Szuba
- Bożena Tokarz
- Andrzej Tuziak
- Kazimierz Józef Węgrzyn
- Jolanta Trela-Ptaszyńska
- Jan Strządała
- Stefan Tycjan Tyczyna
» Obiad literacki  
» WYSTAWA XX - lecie SPP  
» Publikacje 
» Biuletyn 
» Archiwum 


 
     
 
   
   » członkowie  » Marian Kisiel

Marian Kisiel 

 

 urodził się 7 grudnia 1961 w Jędrzejowie. Ukończył polonistykę w Uniwersytecie Śląskim w 1986, od 2001 jest profesorem tej uczelni. Debiutował jako poeta w 1979, jako krytyk w 1983. Autor 4 tomików wierszy, 12 książek krytyczno- i historycznoliterackich, redaktor naukowy 40 prac zbiorowych i antologii. Laureat m.in. Medalu im. Stanisława Grochowiaka (1988), Stypendium im. Tadeusza Borowskiego (1989), Nagrody Funduszu Literatury (1990), Nagrody Fundacji Turzańskich (2002), Nagrody Naukowej Miasta Sosnowca (2005). Członek stowarzyszeń naukowych i twórczych, m.in. Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

 

Ukończył polonistykę w Uniwersytecie Śląskim w 1986. Tutaj obronił doktorat w 1991 (Twórczość Adama Czerniawskiego). Habilitację uzyskał w 1999 na podstawie książki Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955-1959 w Polsce. Od 2000 profesor Uniwersytetu Śląskiego, tytuł naukowy profesora otrzymał w 2004, od 2007 jest profesorem zwyczajnym.

Od początku związany z Uniwersytetem Śląskim, pracownik Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (od 2002 kierownik tego zakładu). W latach 1996-2002 zastępca dyrektora, w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej. W kadencji 2008-2012 Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Od czasów studenckich współpracownik wielu czasopism literackich i społeczno-kulturalnych. W roku 1987 został zastępcą redaktora naczelnego almanachu "Kwartał". W latach 1995-2003 był kierownikiem działu krytyki i eseju w miesięczniku Śląsk.

Członkostwo towarzystw naukowych i literackich 

 • Górnośląskie Towarzystwo Literackie (od 1993)
 • Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk – oddział w Katowicach (od 1993)
 • Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego (od 1998)
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (od 2000)
 • Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej przy Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (2004-2007)
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (od 2005)
 • Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (od 2007)

Nagrody 

 • Medal im. Stanisława Grochowiaka (1988)
 • Stypendium im. Tadeusza Borowskiego (1989)
 • Nagroda Funduszu Literatury (1990)
 • Nagroda Artystyczna dla Młodych Twórców Wojewody Katowickiego (1992, 1994)
 • Nagroda im. Marka Jodłowskiego (1996)
 • Nagroda Fundacji Nelli i Władysława Turzańskich (2003)
 • Nagroda Miasta Sosnowca (2005)

Odznaczenia 

Poezja 

 • Nie śnijcie mnie w waszych snach. Sosnowiec: Piwnica Literacka "Remedium" 1983, 20 s. [nlb].
 • Kronika nocy. Wiersze z lat 1982-1990. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury 1992, 56 s.
 • Gdy stoję tak nieruchomo. Wiersze – przekłady – imitacje. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1993, 40 s.
 • Bliżej zimy niż lata. Wiersze – przekłady – imitacje. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1995, 36 s.
 • Wypominki. Wiersze z lat 1995-2008. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2009, 46 s.

Krytyka literacka, historia literatury 

 • Götterdämmerung. Emigracja wewnętrzna. Reduta (o literaturze i pokoleniu literackim lat osiemdziesiątych). Sosnowiec: Piwnica Literacka "Remedium" 1983, 44 s. [nlb].
 • Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego? (Mały przewodnik po współczesnej literaturze polskiej). Gliwice: Wokół Nas 1991, 120 s. – Wyd. 2, tamże 1992, 116 s.
 • U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego. Gliwice: Wokół Nas 1991, 128 s.
 • Mały leksykon kultury. Style – kierunki – tendencje. Katowice: Videograf 1996, 276 s. [Współautorzy: J. Kisielowa, Z. Marcinów].
 • Więzy i wzloty. Przełom 1955-1959 w literaturze polskiej – próba modelu. Kielce: Wydawnictwo Szumacher 1996, 52 s. [Seria Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach: Spotkania z literaturą, nr 18].
 • Polskie pisma literackie. Warszawa: TVP 1997, 52 s.
 • Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej. Katowice: Śląsk 1998, 244 s.
 • Od Różewicza. Małe szkice o poezji. Katowice: Forum Sztuk 1999, 144 s.
 • Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955-1959 w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999, 148 s.
 • Pamięć, biografia, słowo. Szkice o poetach dwóch generacji. Katowice: Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome 2000, 126 s.
 • Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, 184 s.
 • Przypisy do współczesności. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 2006, 184 s.

Prace edytorskie i redakcyjne 

 • Co zostanie? Antologia młodej poezji. Wybór i oprac.: ..., Z. Łączkowski. Przedmowa: Z. Łączkowski. Posłowie: ... Warszawa: IW Pax 1992.
 • Z. Łączkowski: Zaklęty jeleń. Wybór prozy poetyckiej z lat 1950-1990. Wybór i posłowie ... Warszawa: Staromiejski Dom Kultury 1992.
 • P. Majerski, P. Majdanik: Trans-pozycje liryczne. Wyboru wierszy z lat 1988-1993 dokonał ... Katowice 1993.
 • Kieszonkowa encyklopedia literatury i sztuki. Bohaterowie literatury polskiej. Pod red. ... Katowice: Videograf 1993.
 • A. Wernerowa: Na wydmie z białą rybą. Wyboru wierszy dokonał: ... Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1994.
 • Inny świt. Antologia młodej poezji na Śląsku. Wybór, wstęp i oprac.: ... Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie 1994.
 • Świat integralny. Pół wieku twórczości Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji literackiej, 14 listopada 1994. Pod red. ... Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie 1994.
 • Mity, stereotypy, konwencje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod red. B. Gutkowskiej, ..., E. Tutaj. Katowice 1995.
 • Leksykon bohaterów literackich. Pod red. ..., M. Pytasza. Katowice: Videograf II 1995.
 • Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Pod red. W. Wójcika, przy współudz. ... Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1996.
 • Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. T. 1. Pod red. ... i W. Wójcika. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1996.
 • Śląsk inaczej. Materiały I Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych i Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 25 kwietnia 1996. Pod red. T. Głogowskiego i ... Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1997.
 • Sytuacja kultury w województwie katowickim. Pod red. ... Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1998.
 • Familok. Materiały II Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 15-16 maja 1997. Pod red. T. Głogowskiego, ... i M. Sporonia. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1998.
 • Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Pod red. ... i W. Wójcika. Katowice: Kwartalnik Literacki "FA-art" 1998.
 • Szkolny słownik bohaterów literackich. Pod red. ... i M. Pytasza. Katowice: Videograf II 1998.
 • Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac. ..., D. Rott i W. Wójcik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999.
 • Nowy Śląsk. Materiały III Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 6-7 maja 1998. Pod red. T. Głogowskiego, ... i M. Sporonia. Katowice: Forum Sztuk 1999.
 • Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, 28 kwietnia 1999. [Pod red. ... i W. Wójcika]. Katowice: Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome 2000.
 • Hałda. Materiały IV Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 6-7 maja 1999. Pod red. T. M. Głogowskiego i ... Katowice: Pallas Silesia 2000.
 • Śląsk literacki. Materiały V Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 8-9 listopada 1999. Pod red. B. Morcinek-Cudak, T. M. Głogowskiego i ... Katowice: Pallas Silesia 2001.
 • Zagłębie poetów. Antologia. Wybór i oprac. ... i P. Majerski, przy współudz. W. Wójcika. Przedmowa: M. Czarski. Wstęp: ... i P. Majerski. Katowice: Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome 2002.
 • Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod red. ..., przy współudz. P. Majerskiego i Z. Marcinowa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003.
 • Literackie Zagłębie. Materiały I sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2003.
 • Słownik bohaterów literatury polskiej. Pod red. ... i M. Pytasza. Katowice: Videograf II 2004.
 • Słownik bohaterów literatury powszechnej. Pod red. ... i M. Pytasza. Katowice: Videograf II 2004.
 • Biografie z Zagłębia. Materiały II sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2004.
 • Pod znakiem Ikara. Antologia poetycka. Wybór: T. Kijonka i … Wstęp: T. Kijonka. Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie 2004.
 • Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Pod red. ..., przy współudz. G. Maroszczuk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005.
 • O Janie Pierzchale. Materiały III sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2005.
 • Słownik bohaterów literackich. Pod red. ... i M. Pytasza. Katowice: Videograf II 2005.
 • Rocznik Sosnowiecki. T. 13: Pamięć miejsca. Pod red. ... Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu 2005.
 • Nasz wiek XX. Style – tematy – postawy pisarskie. Pod red. ... i A. Opackiej. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 2006.
 • Mozaika kultur. Materiały IV sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2006.
 • Intymność wyrażona. Pod red. ... i M. Tramera. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006.
 • Symbole Zagłębia. Materiały V sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2007.
 • Po pierwsze: Śląsk. Tadeuszowi Kijonce w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. ... i T. Siernego. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2007.
 • Śląski Wawrzyn Literacki 2006. Pod red. ... i J. Malickiego. Katowice: Biblioteka Śląska 2007.
 • Zagłębiowskie rody. Materiały VI sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2008.
 • Artyści z Zagłębia. Materiały VII sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2009.
 • Nie byłem sam. Na siedemdziesięciolecie urodzin Feliksa Netza. Pod red. ... i T. Siernego. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2009. 
     
   
 
licznik odwiedzin - 6566498        Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Katowice | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS