» Strona Główna 
» Nasz Statut 
» AKCJA LITERACKA 
» ZMARLI KOLEDZY 
- Jan Paweł Krasnodębski
- Marek Zacharyasz
- Andrzej Kalinin
- Stanisław Krawczyk
- Jerzy Marian Pikul
- Jerzy Suchanek
- Jarosław Lewicki
- Wiesław Adam Berger
- Renata Zwoźniakowa
- Józef Krupiński
- Anna Wernerowa
» CZŁONKOWIE 
- Barbara Gruszka-Zych
- Ewa Bartos
- Jan Picheta
- Adam Marek
- Iwona Suwała
- Marian Lech Bednarek
- Mirosław Bochenek
- Eżbieta Hurnikowa
- Piotr Jędrosz
- Donat Kirsch
- Marian Kisiel
- Ryszard Lenc
- Paweł Majerski
- Lesław Nowara
- Piotr Rakowski
- Beata Rokosz
- Andrzej Szuba
- Bożena Tokarz
- Andrzej Tuziak
- Kazimierz Józef Węgrzyn
- Jolanta Trela-Ptaszyńska
- Jan Strządała
- Stefan Tycjan Tyczyna
» Obiad literacki  
» WYSTAWA XX - lecie SPP  
» Publikacje 
» Biuletyn 
» Archiwum 


 
     
 
   
   » ZMARLI KOLEDZY  » Andrzej Kalinin

 

 • Andrzej Kalinin urodził się 25 listopada1933 roku w Jędrzejowie k. Kielc, zmarł 8 czerwca 2021 r. w Częstochowie
 • Jego ojciec, Włodzimierz ( wnuk carskiego generała Aleksja Kiryła Kalinina) był uczestnikiem dwóch, polskich wojen. Za tę w roku 20-tym z bolszewikami otrzymał od Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyż Walecznych, na rewersie którego widnieje napis: „Polska Swojemu Obrońcy”. Matka pisarza Józefa Kalininowa, ze starego, ziemiańskiego rodu Woynarowskich, wychowywała dwójkę synów zgodnie z patriotycznymi tradycjami polskiego domu, gdzie na przykład wieczorami książki na głos. Dzięki temu - wspomina pisarz - wcześniej nim umiałem składać litery, obcowałem już z literaturą piękną. Po ukończeniu szkoły średniej i nieudanym podejściu na studia w Krakowie, Andrzej Kalinin został wcielony do wojska. Przeszło rok przebywał w karnej kompanii za zatajenie w aktach personalnych faktu, że jego ojciec, andersowiec, mieszka za granica na Zachodzie [był to rok 1953]. Po wyjściu do „cywila” ukończył zaocznie we Wrocławiu Ekonomiczne Studium Rachunkowości Rolnej i podjął pracę zgodnie z uzyskanym zawodem i obowiązującym w tamtych czasach nakazem pracy. Całe późniejsze życie zawodowe, aż do emerytury w 1992 roku, przepracował w pionie spółdzielczości wiejskiej, przeważnie jako księgowy. 
 • pisarz mieszkał w Kusięta, nieopodal Częstochowy, gdzie w latach siedemdziesiątych, własnym nakładem, sumptem i pracą adoptował stara oborę na mały, ale wygodny domek. Dom Państwa Kalininów w Kusiętach, odwiedzany jest przez wielu znanych w Polsce ludzi kultury i sztuki. 
 • Przez klika ostatnich lat pisarz organizował bowiem i prowadził w częstochowskim Ratuszu spotkania z Wielkimi Polakami wywodzącymi się głównie z Częstochowy. Kreował w ten sposób elity kulturalne tego miasta. 
 • Posiadał stałe rubryki w częstochowskich pismach na których prezentuje twórców i ludzi którzy zasłużyli się ziemi częstochowskiej a także różnego rodzaju felietony literackie. 
 • Publikacje książkowe: . 
 • I Bóg o nas zapomniał... / Andrzej Kalinin; oprac. graf. Ewa Barańska-Jamrozik. - Kraków : ARKA, 1993. - 228 s 890. I Bóg o nas zapomniał... / Andrzej Kalinin; oprac. graf. Ewa Barańska-Jamrozik. Wyd. 2. - Kraków : ARCANA, 1994. - 233, [2] s.: il.; 891. Las wokół : opowiadania / Andrzej Kalinin. - Kraków : ARCANA, 1995. - 134 s.; 21 cm 892. 
 • W cieniu złych drzew / Andrzej Kalinin. - Olsztyn k/Częstochowy : OSTANIEC, 2000. - 265 s.; „..a życie jak rzeka / Andrzej Kalinin // Częstochowa: Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI 2005 249 s.; 21
 • Andrzej Kalinin był członkiem PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
 • Laureatem nagród literackich: 1.Czesława Miłosza, za książkę „..i Bóg o nas zapomniał” ( książka była czytana w Radio Wolna Europa, oraz w I-szym programie Polskiego Radia. Nagrana na kasety magnetofonowe jako książka mówiona. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zaliczona do kanonu lektur szkol nych ) 
 • 1. Solidarności, za książkę „ W cieniu złych drzew”, ( fragmenty drukowała paryska „Kultura”, tłumaczona również na język angielski. Fragmenty czytane były w radio BBC) 
 • 2. Karola Miarki ( za całokształt twórczości) 
 • Autor drukował również, między innymi: w paryskiej „Kulturze”, nowojorskim „Nowym Dzienniku.”, chicagowskiej „ Kontrze”, krakowskiej „Dekadą Literackiej” w „Śląsku” 
 • Zadebiutował w roku 1983 opowiadaniem „Konie” w ukazującym się wówczas poza zasięgiem cenzury, krakowskim kwartalniku literackim „Arka” (pod pseudonimem Antoni Tuchoski). 
 • Opowiadanie przedrukowało potem paryskie wydawnictwo «AKTIS” (Paryż 1985) w zbiorze najważniejszych publikacji polskiej prasy podziemnej. 
 • W marcu 1993 krakowskie wydawnictwo „Arka „ wydało pierwszą książkę Andrzeja Kalinina pt. „.. i Bóg o nas zapomniał” , którą w rok potem Czesław Miłosz uhonorował swoją Nagrodą Literacką. 
 • W kilka tygodni później, Noblista gościł w domu swojego laureata w Kusiętach k. Częstochowy, gdzie podejmowany był obiadem (menu podała nawet PAP). 
 • W roku 1995 Andrzej Kalinin otrzymał Stypendium Instytutu Literackiego w Paryżu, gdzie spotkał się z Jerzym Giedroyciem. Znajomość ta stała się początkiem współpracy z paryską „Kulturą”. Pisarz publikował tam, między innymi, opowiadanie „Wigilia Białych Niedźwiedzi” oraz w dwa lata później fragmenty książki „W cieniu złych drzew”. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej książka pt. „...i Bóg o nas zapomniał” została zaliczona do kanonu lektur szkolnych. Nagrana została również na kasety magnetofonowe, jako książka mówiona.( czytał Janusz Zakrzeński) 
 • W cyklu programów telewizyjnych pt. „Współczesna proza Polska” TVP pokazała sylwetkę Andrzeja Kalinina wraz z inscenizowanymi fragmentami jego książek. Był to jut czwarty film dokumentalny o Kalininie i jego pisarstwie. 
 • Wcześniejsze to: „Istoria” Marii Nowakowskiej, „Prozaik” Anny Migalskiej, „ Andrzej Kalinin z Kusiąt” Marka Stawiarskiego z telewizji polonijnej w Chicago, oraz zrealizowany w 70-tą rocznice urodzin pisarza, przez Mariannę Durczok z TV Katowice, film pt „Jubileusz pisarza” 
 • Władze Częstochowy w komplecie uhonorowały Andrzeja Kalinina swoimi nagrodami w dziedzinie kultury. I tak: 
 • W roku 1994 Prezydent Miasta Częstochowy. 
 • W 1998r, Wojewoda częstochowski. 
 • W 2003 roku Starosta częstochowski. 
 • Kolejna książka Andrzeja Kalinin pt. „W cieniu złych drzew” została również wyróżniona, tym razem Literacką Nagrodą Solidamości, a potem przetłumaczona na język angielski przez znanego tłumacza literatury polskiej), panią Magdę Czajkowską, (tłumaczyła również Herberta) na stałe mieszkającą w Londynie. 
 • W 80 ta rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Prezydent R.P odznaczył Andrzeja Kalinina „Złotym Krzyżem Zasługi” 
 • W październiku zaś 2003 raku, Sejm Województwa Śląskiego w Katowicach przyznał Kalininowi swoją nagrodę w dziedzinie kultury, im. Karola Miarki. W uzasadnieniu napisano, że jest to uhonorowanie trwałego wkładu pisarza w dziedzictwo kultury narodowej. 
 • W rok później (wraz z wybitnymi naszymi twórcami: kompozytorem Wojciechem Kilarem i reżyserem filmowym, Kazimierzem Kutzem, Andrzej Kalinin otrzymał „Złotą, Honorową Odznaką „Zasłużony dla województwa śląskiego” 
 • Dotychczas pięć osób napisało i obroniło prace magisterskie o Andrzeju Kalininie i jego twórczości. Pierwszą była pani Joanna Drążewska z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 • W roku 2000 na zaproszenie nowojorskiego „Nowego Dziennika”, gościł w Stanach Zjednoczonych gdzie odbył kilka spotkań autorskich ( wcześniej bowiem „Nowy Dziennik” drukował jego książkę pt. „...i Bóg o nas zapomniał” . 


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 6566471        Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Katowice | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS